Delovanje Asocijacije je usmereno ka stvaranju dodate vrednosti kroz jačanje tehničko-tehnoloških, organizacionih i upravljačkih struktura preduzeća, uspostavljanje i razvoj poslovnih mreža i klastera i povezivanje svih činilaca privrednog razvoja Na taj način stvaraju se uslovi za usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda, omogućuje izlazak privrednih subjekata na globalno tržište i realizuje koncept održivog razvoja.

OPERATIVNI CILJEVI su usmereni ka oblikovanju paketa usluga namenjenih:

 • Pojedincima – obuke, stručno usavršavanje, praksa, dobijanje određenih sertifikata,
 • Preduzetnicima – otvaranje novih preduzeća, biznis planovi, stručna podrška
 • Preduzećima – razvojni i EU projekti, obuka, povezivanje sa laboratorijama, konsalting, standardi, strateški elementi poslovanja…,
 • Klasterima i poslovnim mrežama – uspostavljanje i razvoj klastera, upravljenje klasterom, obuke, razvojni i EU projekti, strategije delovanja, razvoj infrastrukture klastera, brendiranje klastera…

Resursi Asocijacije su stručnjaci iz različitih oblasti, koji su zaposleni na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, preduzećima i drugim renomiranim institucijama. U zavisnosti od potrebe projekta ili problema koje rešavamo okuplja se tim stručnjaka koji je kompetentan za datu oblast. Osim ljudskih resursa, Asocijacija ima mogućnost korišćenja laboratorija, baza podataka, amfiteatara i drugih struktura koje se nalaze u okviru Univerziteta u Novom Sadu.

Asocijacija ima veoma uspešnu saradnju sa: Pokrajinskim sekretarijatima, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu, regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama, Poslovnim inkubatorima u Subotici, Zrenjaninu, Senti i Novom Sadu, itd …

Ostvarenje datih ciljeva Asocijacija izvodi kroz realizaciju strukturnih strateških projekata. Eksperti centra oblikuju i organizuju seminare, treninge, in-company obuke iz različitih oblasti. Trenutno aktuelni seminari su iz oblati:

 • Upravljanje EU projektima,
 • Unapređenja poslovanja primenom IT i Interneta
 • uspostavljanje i razvoj klastera
 • Istraživanje tržišta
 • Implementacije standarda
 • Strateškog i operativnog menadžmenta
 • Razvoja organizacionih, upravljačkih i proizvodnih struktura
 • Izrada poslovnih planova

Asocijacija ima značajne rezultate postignute u različitim oblastim delovanja:

 • Obučeno preko 200 studenata o organizaciji i upravljanju složenim organizacionim strukturam klasterskog tipa,
 • Obučeno preko 200 studenata za pisanje projekata,
 • U saradnji sa razvojnim agencijama i preduzećima organizovana praksa za studente sa Fakulteta tehničkih nauka (za sada praksa je bila obezbeđena za 20 studenata)
 • Izrađeno preko deset biznis planova i razvojnih projekata primene novih tehnologija
 • Održani informativni i instruktivni seminari iz različitih oblasti (standardi, upravljenje projektima, uspostavljanje i razvoj klastera itd.) za preko 50 preduzeća i institucija
 • Učestvovanje u pripremi i implementaciji velikog broja nacionalnih i internacionalnih projekata (najznačajniji projekti: TEMPUS, RSEDEP2, IPA međugranična saradnja, Razvojni projekti koje su finansirala ministarstva i sekretarijati …)
 • Saradnja sa lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama na razvojnim projektima
 • Podrška u uspostavljanju i razvoju poslovnih mreža i klastera: Klaster proizvođača plastike, Automobilski klaster Srbije, IKT klaster Vojvodine, Klaster kreativne industrije Vojvodine, Istar 21 – turistički klaster, Turistički klaster Srema, Klaster Somborski salaši, Klaster Memos, Klaster Vitis – klaster proizvođača vina, Logistički klaster, SPA klaster Vojvodine, Frutlend – proizvođači voća, Fugilend – proizvođači šampinjona, Pasaž – klaster tekstilne industrije, Klaster proizvođača aluminijuma, Turistički klaster mikroregije Subotica-Palić itd,
 • Izrada Internet portala za unapređenje strategije udruživanja u sektoru usluga u saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga
 • Nosioci ili učesnici projekata izrade razvojnih strategija – klasteri i inkubatori za područje Vojvodine i Srbije itd.