Glavna polja delovanja Centra su:

1. Podrška strategiji razvoja klastera

 • Izrada studija
 • Izrada strateških dokumenata
 • Istraživanje potreba za formiranje klastera i efekti rada klastera
 • Promotivne aktivnosti i edukacija
 • Idejno rešenje Informaciono komunikacionog sistema

2. Podrška udruživanju i osnivanju klastera

 • Izrada prijava za konkurse
 • Izrada dokumentacije
 • Informativni i instruktivni seminari
 • Podrška u implementaciji projekata
 • Obezbeđenje podrške preduzećima u klasteru u smislu marketinških aktivnosti, promocije, pravnog i finansijskog konsaltinga, unapređenje procesa rad i drugo.

3. Podrška poslovanju i razvoju postojećih klastera

 • Unapređenje poslovanja
 • Obuka menadžmenta klastera
 • Oblikovanje inovativnih procesa

4. Istraživački rad i stalno proučavanje efektivnih metoda umrežavanja poslovnih subjekata