SOCIJACIJA ZA RAZVOJ KONKURENTNOSTI – KLASTERI VOJVODINE

„Asocijacija za razvoj konkurentnosti – Klasteri Vojvodine“ osnovana je kao Savez Udruženja koje obuhvata različite privredne sektore i deluje u pravcu razvoja konkurentnosti privrede zasnovanog na klasterskom principu, sa osnovnim ciljem RAZVOJA KLASTERA NA TERITORIJI VOJVODINE I SVIM REGIONIMA OD INTERESA, ODNOSNO PRUŽANjA PODRŠKE USPOSTAVLjANjU I RAZVOJU KLASTERA, INTERKLASTERSKE SARADNjE I RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRIVREDE.
Zajednički ciljevi koji okupljaju udruženja na putu ka njihovom ostvarivanju su: zastupanje i predstavljanje zajedničkih interesa članica, poslovno povezivanje, jačanje konkurentnosti i pozicioniranje na domaćem i inostranom tržištu, jačanje kapaciteta klastera i njihovih članica, stimulisanje razmene znanja, ideja i informacija, promovisanje preduzetništva, olakšavanje pristupa finansijskim izvorima, kreiranje i razvoj klasterski orjentisanih programa i projekata, razvoj inovativnosti, razvoj i primena naprednih tehnologija i pospešivanje međunarodne poslovne saradnje.

CENTAR ZA KONKURENTNOST I RAZVOJ KLASTERA

Centar za konkurentnost i razvoj klastera nastao je kao rezultat saradnje Univerziteta u Novom Sadu i Sekretarijata za privredu APV Vojvodina na projektima podrške razvoja konkurentnosti privrednih subjekata i uspostavljanju i razvoju poslovnih mreža i klastera.
Metodologija rada Centra za konkurentnost i razvoj klastera zasnovana je na spirali unapređenja koja se oslanja i povezuje tri osnovna stuba razvoja konkurentnosti:
• primena savremenih naučnih i stručnih znanja,
• inovacije ostvarene kroz istraživanje i razvoj,
• primena rezultata istraživanja i primera dobre prakse.
Centar za konkurentnost i razvoj klastera je uspešno angažovan na različitim projektima koji imaju jedan osnovni cilj:
UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI KROZ SARADNjU UNIVERZITETA I PRIVREDE, UNAPREĐENjE PROCESA RADA I PODIZANjE KAPACITETA ZAPOSLENIH.