19th TCI Global Conference  „Global Changes- Challenges for Innovation Clusters“

19th TCI Global Conference „Global Changes- Challenges for Innovation Clusters“

„TCI (The Competitiveness Institute) Network“ predstavlja vodeću globalnu mrežu glavnih organizatora i individualaca sa značajnom pozadinom u sferi poslovanja klastera koji posluju i sarađuju u jedinstvenom i fleksibilnom okruženju sa ciljem unapređenja konkurentnosti, inovativnosti i razvoja klastera.
U periodu od 8. do 10. novembra 2016. godine održaće se internacionalna konferencija u organizaciji TCI mreže pod nazivom „Global Changes- Challenges for Innovation Clusters“. Konferencija biće održana u Holandiji (Brainport Eindhoven Region).
 

Comments are closed.