Category Archives: Vesti

Podrška konkurentnosti, inovacijama i malim i srednjim preduzećima

Podrška konkurentnosti, inovacijama i malim i srednjim preduzećima

Mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu svake moderne privrede te su kao takva od ključnog značaja i za razvoj Srbije. Budući da su privatna preduzeća decenijama bila zanemarivana, konkurentnost domaćih preduzeća značajno zaostaje za konkurentnošću ovakvih preduzeća u EU. Stoga je cilj finansijske podrške EU unapređenje konkurentnosti srpske privrede, koje će rezultirati otvaranjem radnih mesta i održivim rastom standarda građana Srbije.

Ukupan iznos sredstava koje je EU uložila u ovoj oblasti od 2001. godine iznosi 78 miliona evra (58 miliona u tehničkoj i bespovratnoj pomoći i 20 miliona u kr editnim linijama za mala i srednja preduzeća).
Između ostalih, prioriteti EU pri pružanju podrške privatnom sektoru obuhvataju: izgradnju institucija i kapaciteta u oblasti nacionalnih politika; unapređenje privatnog sektora/zastupanje; konsalting, obuku i podršku stranim direktnim investicijama; unapređenje izvoza; upravljanje obrtnim kapitalom; investicionu spremnost; razvoj inovacija; poslovno okruženje; finansijsku podršku kroz kreditne linije za mala i srednja preduzeća itd.

Ima mnogo uspešnih primera malih i srednjih preduzeća iz Srbije koja su svoje poslovanje započela zahvaljujući finansijskoj podršci EU. U okviru projekta Fond za inovacionu delatnost, izvestan broj novoosnovanih preduzeća je pronašao svoje mesto na tržištu, ne samo u zemlji već i u regionu i inostranstvu. Među njima su solarni paneli Strawberry Drvo koji su nagrađeni presti\nim nagradama u Briselu i San Francisku, a u upotrebi su širom regiona Zapadnog Balkana.

Tekuća podrška EU je usmerena na inovacije na nivou preduzeća, komercijalizaciju istraživanja, razvoj i podršku transferu tehnologija koje će vremenom povećati konkurentnost srpskih preduzeća i pripremiti ih za globalno i tržište EU.

U narednom periodu, podrška EU će, osim daljeg razvoja konkurentnosti, obuhvatiti i kreiranje i realizaciju novih finansijskih instrumenata za mala i srednja preduzeća. Lakši pristup izvorima finansiranja će dovesti do pokretanja novih preduzeća ili širenja postojećih, razvoja novih proizvoda i boljeg pristupa tržištima.

Za više informacija posetite sledeće linkove:

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME)

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME)

COSME je program za period 2014-2020. koji je namenjen malim i srednjim preduzećima. Osnovni cilj ovog programa je da se poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća, a samim tim  i  smanji nezaposlenost u zemlji.

Budžet Programa iznosi 2,3 mlrd evraZa finansijske instrumente, koji se plasiraju preko posrednika (finansijskih institucija) predviđeno je da se izdvoji 60% budžeta, oko 1,3 mlrd evra.

Programom će se pružiti garancije malim i srednjim preduzećima u iznosu do 150.000 evra i preko ove granice pod uslovom da MSP ne ispunjava uslove za  Horizon 2020. Sredstvima će upravljati Evropski investicioni  fond u saradnji sa finansijskim institucijama u različitim državama.

Korisnici programa:

  • Postojeći preduzetnici i MSP – lakši pristup finansijskim sredstvima u cilju razvoja i rasta preduzeća,
  • Budući preduzetnici  i MSP – pomoć pri osnivanju preduzeća,
  • Nacionalni i lokalni organi vlasti – prenos najbolje prakse i finansijska podrška za testiranje i poboljšanje održivih rešenja u kontekstu poboljšanja globalne konkurentnosti

Ciljevi programa:

  • Lakši pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,
  • Podrška preduzetničkim idejama, stvaranje okruženja pogodnog za biznis i rast,
  • Pomoć malim i srednjim preduzećima u poslovanju izvan Srbije kao i poboljšanje njihovog pristupa na tržištu EU,
  • Konkurentnost i održivost preduzeća, uključujući sektor turizma,
  • Poboljšanje pristupa tržištima unutar Evropske unije.

Važan cilj COSME je i da se osigura kontinuitet aktivnosti Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP) i Evropske mreže preduzetništva (EEN).

U narednom periodu planira se potpisivanje sporazuma između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije čime će se stvoriti uslovi da institucije i kompanije iz Srbije učestvuju u Programu.

Ukoliko želite da saznate više o programu posetite sajt Evropske komisije.

 

Konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Pepublici Srbiji u 2016. godini MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.
Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.
Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:
– Bezbednost dece na internetu
– Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja
– Kursevi programiranja za decu
– Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja
– Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike
– Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama
Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Poziv za projekte u septembarskom roku programa Aktivne zajednice

Program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.  Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku.